Γ. Πατουλης: Ο Ιαματικός τουρισμός με σχεδιασμό θα συνδράμει καταλυτικά στην ανάπτυξη της χώρας μας