Γιώργος Πατούλης: Η ιστορία του κ. Καραμέρου αυτοδιοικητικώς είναι μηδέν