Βίντεο Έναρξης Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ 1-3/12/2016 Θεσσαλονίκη