Αποστολή φαρμάκων στους άστεγους-άπορους πρόσφυγες του Πεδίου του Άρεως