Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου στην Τοπική Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ