Απάντηση της Κ.Ε.Δ.Ε. στη νέα ανακοίνωση του κ. Πουλάκη