Απάντηση στις «ανακοινώσεις» του κ. Λευτέρη Μαγιάκη