Απάντηση στα νέα ψέματα του κυρίου Μπρέγιαννη, για τα τέλη του Golden Hall