Απάντηση ΚΕΔΕ στην ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» – Αναγκαία η εξεύρεση επιπλέον πόρων για την κάλυψη των αυξημένων αιτημάτων