Ανακοίνωση Δ.Αμαρουσίου σε απάντηση ΥΠ.ΠΟ για Σπ.Λούη