Αμείωτη η συμμετοχή του κόσμου στη συγκέντρωση φαρμάκων στον Αγ.Νικόλαο Αχαρνών