Ακριτικό Οδοιπορικό Υγείας 4η Φάση:Κυπρίνος– Μεταξάδες – Λάβαρα Έβρου