Αίτημα του Δήμου Αμαρουσίου προς την Περιφέρεια Αττικής, για την απόφραξη φρεατίου ομβρίων υδάτων επί της Λεωφ. Κηφισίας