Ένα σημαντικό διατηρητέο κτίριο μεγάλης περιβαλλοντικής και ιστορικής αξίας απέκτησε ο Δήμος Αμαρουσίου με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο