Έναρξη του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ 1 έως 3 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη