Άδεια τα ράφια των φαρμακείων των Δημόσιων Νοσοκομείων